MOTTO : ,, LĂSAŢI COPIII SĂ VINĂ LA MINE ŞI NU-I OPRIŢI CĂ A UNORA CA ACEŞTIA ESTE ÎMPĂRĂŢIA CERURILOR” MATEI XIX -14

ARGUMENTUL PROIECTULUI
Aşa cum Mântuitorul a fost Modelul desăvârşit de inţelepciune, bunătate, frumos, si iubire, noi, oamenii creştini trebuie sa urmăm acest Model atât cât ne este cu putinţă fiecăruia dintre noi.
Fiul Lui Dumnezeu ne spune că El a venit pe pământ nu pentru cei drepţi ci pentru cei păcătoşi deoarece ,,Nu cei sănătoşi au nevoie de doctor ci cei bolnavi“.
Aceşti copii care au fost nedreptăţiţi de soartă au şi ei prilejul de a se bucura alături de de elevii din şcolile normale, parteneri în proiect de Naşterea Domnului aducând slavă Lui Dumnezeu prin intermediul colindelor asemenea magilor şi păstorilor care au venit la staulul din Betleem să se închine Fiului Lui Dumnezeu şi să-i aducă daruri .
Cu ajutorul colindelor , aceşti tineri se pot apropia mai mult de Dumnezeu şi de ,, Mireasa “ Fiului Lui Dumnezeu care este Biserica .
Aceştia trebuie să ştie că din imensa sa iubire faţă de oameni Dumnezeu nu l-a cruţat nici pe Fiul Său , ci l-a lăsat să pătimească şi să moară pentru neamul omenesc oferind astfel posibilitatea mântuirii , pierdută în urma păcatului strămoşesc .


SCOPUL:


Cunoaşterea de către elevi a invăţăturilor Bisericii , a tradiţiilor religioase si a colindelor prin care aduc slavă Fiului Lui Dumnezeu , dar şi modul în care Mântuitorul Iisus Hristos l-a împăcat pe om cu Dumnezeu .
Spovedania şi Împărtăşania elevilor .


PARTENERI:
- INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CARAŞ-SEVERIN
- CASA CORPULUI DIDCATIC CARAŞ-SEVERIN
- ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ CARANSEBEŞ
- ŞCOALA GIMNAZIALĂ SLATINA-TIMIŞ
- ŞCOALA GIMNAZIALĂ POIANA BUCHIN
- EPISCOPIA CARANSEBEŞULUI
- BISERICA PAROHIEI SFÂNTUL MARE MUCENIC DIMITRIE
- PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CARANSEBEŞ
- PRIMĂRIA SLATINA-TIMIŞ
- PRIMĂRIA BUCHIN

A inveput o noua editie a proiectului in anul 2016

collage 2.jpg