În anul școlar 2016-2017 Școala Gimnazială Specială Caransebeș a continuat să desfășoare proiecte eTwinning coordonând proiectul ,, Digital citizenship- 3CS ( connect-create-combine ) https://twinspace.etwinning.net/29519/home

obținând Certificatul European de Caliatate EQL în acest proiect .


De asemenea a coordonat 4 proiecte educaționale incluse în CAEL și două proiecte educaționale incluse în CAEJ CS : Proiectul Diferiți, dar egali http://proiectdiferitidaregali.ning.com/ și Proiectul Copiii, colindele și biserica .

Obiectivul principal al Şcolii Speciale Caransebeş este ridicarea calităţii procesului formativ-terapeutic în concordanţă cu cerinţele Reformei şi asigurarea modernizării bazei materiale în vederea obţinerii de performanţe, ţinându-se cont de situaţia concretă din şcoală, de condiţiile comunităţii şi de mediul familial din care provin elevii.Orientarea educaţiei a evoluat în ultimele decenii, în mod considerabil, sub influenţa schimbărilor sociale fundamentale, de la simpla achiziţie de cunoştinţe (a şti) şi de formare a deprinderilor (a învăţa să faci), la dezvoltarea atitudinilor (a vrea să fii) şi a personalităţii, în întregul ei (a învăţa să fii împreună cu alţii) – toate aceste domenii concurând la potenţarea dezvoltării şi devenirii individului în cadrul societăţii (a învăţa să devii). Totodată, accentul strategic în procesul educaţional se mută de la punctual şi fragmentat (cunoştinţe, deprinderi, abilităţi izolate), la integrat, solistic şi emergent (competenţe personale şi sociale)


PDI Scolii . Director Profesor Psohopedagog Răileanu Eva.


In anul 2014 Scoala Gimnaziala este coordonatoarea proiectului Copiii, colindele si biserica inclus in CAEJ 2014 .


Școala Specială Caransebeș a organizat cu ocazia zilei de 1 Iunie o expoziție de artă și pictură cu lucrările realizate de elevi .
Acestea au fost expuse la Galeria de Artă ,, Corneliu Baba " din Caransebeș .

Cadrele didactice din cadrul școlii noastre au derulat mai multe activități și proiecte educative pe parcursul acestui an școlar astfel :
v s-au imlicat în organizarea şi realizarea următoarelor serbări: serbare de Ziua femeii”Ce dragă îmi eşti, mamă!, învăţătoarele şi diriginţii; serbare în mediul religios” Paştele la români!, prof. Ghiţă Mihaela, Duma Lucian, Ionescu Mariana ; expoziţie de felicitări şi desene de Paşti, de Ziua pădurii şi a Pământului, de 1 Iunie- Ziua Internaţională a Copilului, director prof. Ghiţă Mihaela,învăţătoarele , profesorii diriginţi şi ceilalţi profesori ai şcolii .
v s-au implicat în organizarea şi desfăşurarea tuturor activităţilor cuprinse în programul proiectelor şi parteneriatelor aplicate în şcoala noastră, şi anume:
Proiect educaţional internaţional” Diferiţi, dar egali!”, prof. Duma Lucian, Ghiţă Mihaela, Ghera Lidia, Ionescu Mariana, Memelis Elena, Panga Dorina, Vuletici Bogdan;
Programul educaţional şi concursul naţional „ Şcoli pentru un viitor verde”, prof.Ghiţă Mihaela, Ionescu Mariana, Duma Lucian, Vuletici Bogdan, Voina Mariana,Grigoresu Oana,Avramescu Anamaria, Groza Nicoleta -pentru secţiunea Terra Magazin” şi înv. Popa Laura Silvana, Dumitraşcu Valeria, Trofenciuc Minodora-secţiunea „ Doxi”;
Proiect educaţional” Părinte- copil: duel sau duet”,prof. Ionescu Mariana,
Proiect educaţional în parteneriat cu Şcoala cu clasele I- IV Zerveşti „ Ne pregătim pentru întâmpinarea învierii Domnului Isus Hristos!”, prof. Ionescu Mariana;
Proiect educaţional „ Să întâmpinăm Paştele cum se cuvine”, prof. Groza Nicoleta şi Avramescu Drăniceanu Anamaria;
Proiect educaţional în parteneriat „ Împreună pentru o viaţă mai bună”, prof. Avramescu Drăniceanu Anamaria şi Groza Nicoleta;
Proiect educaţional „ Mărţişorul literaturii româneşti”, prof. Groza Nicoleta şi Avramescu Drăniceanu Anamaria

v alte activităţi educative: -„ Norme de circulaţie”- dezbatere, prof. Grigorescu Oana, Avramescu Anamaria, Popa Laura:
-„1 Martie- mărţişor”- realizarea de mărţişoare pentru cei dragi, prof.Drugu Ionela, Calei Emilia şi Dumitraşcu Valeria;
- „Ziua Europei”- prezentare ppt, prof. Ionescu Mariana, Groza Nicoleta, Voina Mariana şi Scîrlete Cornelia;
- „Ziua Eroilor”-moment de reculegere în cinstea eroilor neamului, prof. Răileanu Marius, Ghera Lidia şi înv. Trofenciuc Minodora;
- „ Ziua internaţională fără tutun”- lectorat, prof. Voina Mariana, Valuşescu Crinela, Hamat Mihaela şi consilierul educativ;
- „ Ziua Mediului”-activitate de ecologizare, prof. Panga Dorina, Duma Lucian şi Jucu Firuţa.
v concursuri şcolare şi sportive:- concurs interjudețean de desene şi creaţie literară : ”
Copilăria –un basm fără sfârșit,, Șiria, Arad;

-concurs interjudețean de creaţie plastică :,,Lumea basmelor,, Arad
- campionatul intrajudețean de fotbal ,, Sport fără frontiere,, -ediția a IV-a, Grupul Școlar Industrial Construcții Mașini
S-au căutat şi s-au găsit soluţiile cele mai bune pentru rezolvarea diferitelor situaţii care au apărut pe parcursul semestrului al II-lea, astfel încât formarea instructiv-educativă a elevilor să fie prioritară. În cadrul şedinţelor de catedră, diriginţii au purtat discuţii permanente pe diferite teme( abandonul şcolar, violenţa în şcoală şi familie, atitudini pozitive în relația profesor- elev , etc.).