Recent Changes

Thursday, August 3

 1. page home edited În anul școlar Școala Gimnazială Specială Caransebeș a continuat să desfășoare proiecte eTwinnin…

  În anul școlar Școala Gimnazială Specială Caransebeș a continuat să desfășoare proiecte eTwinning coordonând proiectul ,, Digital citizenship- 3CS ( connect-create-combine ) https://twinspace.etwinning.net/29519/home și a
  coordonat 4 proiecte educaționale incluse în CAEL și două proiecte educaționale incluse în CAEJ CS : Proiectul Diferiți, dar egali http://proiectdiferitidaregali.ning.com/ și Proiectul Copiii, colindele și biserica .

  Obiectivul principal al Şcolii Speciale Caransebeş este ridicarea calităţii procesului formativ-terapeutic în concordanţă cu cerinţele Reformei şi asigurarea modernizării bazei materiale în vederea obţinerii de performanţe, ţinându-se cont de situaţia concretă din şcoală, de condiţiile comunităţii şi de mediul familial din care provin elevii.Orientarea educaţiei a evoluat în ultimele decenii, în mod considerabil, sub influenţa schimbărilor sociale fundamentale, de la simpla achiziţie de cunoştinţe (a şti) şi de formare a deprinderilor (a învăţa să faci), la dezvoltarea atitudinilor (a vrea să fii) şi a personalităţii, în întregul ei (a învăţa să fii împreună cu alţii) – toate aceste domenii concurând la potenţarea dezvoltării şi devenirii individului în cadrul societăţii (a învăţa să devii). Totodată, accentul strategic în procesul educaţional se mută de la punctual şi fragmentat (cunoştinţe, deprinderi, abilităţi izolate), la integrat, solistic şi emergent (competenţe personale şi sociale)
  DirectorPDI Scolii . Director Profesor Psohopedagog
  In anul 2014 Scoala Gimnaziala este coordonatoarea proiectului Copiii, colindele si biserica inclus in CAEJ 2014 .
  Școala Specială Caransebeș a organizat cu ocazia zilei de 1 Iunie o expoziție de artă și pictură cu lucrările realizate de elevi .
  (view changes)

Thursday, July 14

 1. page 2.Coordonatoare Proiect International eTwinning Diferiti, dar egali edited ... Caransebes Romania este a fost coordonatoare în ... anul 2009 pana in anul 2012 . In a…

  ...
  Caransebes Romania estea fost coordonatoare în
  ...
  anul 2009 pana in anul 2012 . In anul scolar 2015-2016 acest proiect a fost relansat ca proiect judetean inclus in Calendarul Activitatilor Educative ISJ CS . În
  În
  prezentările de
  Project Different , But Equal .Partenerhip and collaboration between Students with Special Needs Education in European Union from LUCIAN DUMA http://xeeme.com/LucianeCurator/
  Proiect international eTwinning ,, Diferiti, dar egali " in 2011 by DUMA CORNEL LUCIAN
  (view changes)
  10:56 am

Friday, December 18

 1. page 1. Coordonatoare Proiect Judetean Copiii, Colindele si Biserica edited {collage 2.jpg} MOTTO : ,, LĂSAŢI COPIII SĂ VINĂ LA MINE ŞI NU-I OPRIŢI CĂ A UNORA CA ACEŞTIA…

  {collage 2.jpg}
  MOTTO : ,, LĂSAŢI COPIII SĂ VINĂ LA MINE ŞI NU-I OPRIŢI CĂ A UNORA CA ACEŞTIA ESTE ÎMPĂRĂŢIA CERURILOR” MATEI XIX -14
  ARGUMENTUL PROIECTULUI
  ...
  - PRIMĂRIA SLATINA-TIMIŞ
  - PRIMĂRIA BUCHIN
  A inveput o noua editie a proiectului in anul 2016
  {collage 2.jpg}

  (view changes)
 2. page 1. Coordonatoare Proiect Judetean Copiii, Colindele si Biserica edited {collage 2.jpg} MOTTO : ,, LĂSAŢI COPIII SĂ VINĂ LA MINE ŞI NU-I OPRIŢI CĂ A UNORA CA ACEŞTIA…

  {collage 2.jpg}
  MOTTO : ,, LĂSAŢI COPIII SĂ VINĂ LA MINE ŞI NU-I OPRIŢI CĂ A UNORA CA ACEŞTIA ESTE ÎMPĂRĂŢIA CERURILOR” MATEI XIX -14
  ARGUMENTUL PROIECTULUI
  (view changes)
 3. file collage 2.jpg uploaded

More